Voor het onderwijs

Aantrekkelijk lesmateriaal voor het onderwijs, daar zet ik me graag voor in. Ik werk mee aan ‘papieren’ methodes maar steeds vaker ook aan online leeromgevingen.

Mijn expertise ligt met name op het gebied van Nederlandse taal, geschiedenis en informatie, zowel voor de basisschool als het voortgezet onderwijs.

Recente projecten
December 2014 ben ik als auteur gestart voor Jeelo ofwel Je Eigen Leeromgeving, bedoeld voor de basisschool. Een interessant project omdat Jeelo methodevervangend is voor diverse vakken. Zelf ben ik tot dusver betrokken bij geschiedenis, begrijpend lezen, begrijpend luisteren en spelling. Ook maak ik foto’s bij lessen.

Ruim twee jaar werkte ik als auteur mee aan Gotit Taal van ThiemeMeulenhoff voor de middelbare school. Adaptief en leerlinggericht: kinderen oefenen alleen wat nodig is om het juiste niveau te behalen en te onderhouden. Ik heb me met name ingezet voor de onderdelen spelling, grammatica en schrijven, referentieniveaus 2F en 3F.

Voor Noordhoff Uitgevers werkte en werk ik mee aan diverse methodes. Zo was ik auteur voor geschiedenis (groep 7 en 8) voor Wijzer! En schreef ik mee aan de tekst- en werkboeken voor groep 5 en 6 van Taal op Maat. Huidige projecten: voortgezet technisch lezen voor groep 4-7 en een methode voor verkeersonderwijs.

Tekst en beeld
Daarnaast heb ik inmiddels bijna twintig informatieboekjes geschreven voor het De Ruiters Informatiecentrum van Noordhoff. Iedere keer een nieuw onderwerp en dus een nieuwe uitdaging. Een goede leerschool hoe je informatie overbrengt door tekst en beeld te combineren.

Klik hier voor mijn contactgegevens.